Mededelingen Covid-19 Mededelingen Covid-19
Update 16/12/2020
Al onze vieringen en activiteiten worden digitaal vormgegeven volgens de huidige richtlijnen omtrent Covid-19.
Maatregelen tijdens erediensten

Vooraf aanmelden voor de erediensten op zondag is verplicht en kan bij de koster.
Klik hier indien u de contactgegevens daarvoor wenst.

Locatie
 • De erediensten worden gehouden in de Hervormde Kerk Maasdam.
   
Vooraf aanmelden
 •  Het aanmelden om een dienst bij te wonen is noodzakelijk vooraf (voor vrijdagavond 20:00 uur) en gaat via de mail of telefoon naar de koster. Opgeven is ook noodzakelijk voor kinderen die naar de oppas en nevendienst gaan. Altijd aangeven naam en aantal personen.
 • Er geldt momenteel een maximum van 30 bezoekers in onze kerk

Coördinatoren
Tijdens de dienst zijn er altijd 2 coördinatoren: de koster (bij de ingang) en een kerkeraadslid die de mensen hun plaats wijst. Hiervoor wordt een rooster opgesteld.

Entree kerkgebouw
 • De bezoekers worden geacht ten alle tijden de 1,5 meter in acht te nemen en de instructies van de koster(s) en de coördinator op te volgen.
 • Op de stoep voor het kerkgebouw worden enkele strepen op de grond gezet om 1,5m aan te geven.
 • Bij de deur staat een informatieposter/bord met de geldende gezondheidsregels vanuit het RIVM
 • Bij de ingang staat ontsmettingsmiddel
 • De garderobe wordt niet gebruikt, de jas kan naast de zitplaatsen op de bank gelegd worden.
 • De koster zorgen ervoor dat de plaatsen duidelijk aangeven worden waar de bezoekers kunnen zitten.

Bij aankomst
 • Deur open vanaf 9:30
 • De koster doet bij de ingang een laatste check op basis van de poster (geen koorts/verkoudheid/hoesten bij persoon en huishouden)
 • Hierna wordt de bezoeker doorgestuurd naar de coördinator die verderop in het gangpad staat. Deze wijst hem een stoel aan (dus geen vaste zitplaatsen) De kerk wordt gevuld vanaf de voorste rij naar achter. Mensen uit 1 huishouden mogen naast elkaar zitten.
 • Kinderen voor de oppas en nevendienst kunnen bij de ingang van het ontmoetingscentrum worden afgegeven bij de leiding.

Consistorie
 • In de consistorie zijn voor de dienst maximaal de volgende mensen aanwezig: voorganger, ouderling van dienst, 2e ouderling, diaken van dienst, kerkrentmeester.
 • De predikant doet zelf de headset op

Tijdens de dienst
 • De ouderling van dienst geeft de dominee geen hand maar een knikje
 • De gemeenteleden zorgen zelf voor de liturgie welke toegestuurd wordt via de nieuwsbrief- aanmelden kan via contactkerkmaasdam@gmail.com
 • Er mag helaas geen samenzang zijn

Speciale diensten
 • De voorganger is aangemerkt als contactberoep voor het uitvoeren van handelingen waarbij de 1,5m afstand niet toegepast kan worden:
  • Dop
  • Inzegening van ambtsdragers
  • Inzegening van huwelijk
 • Voor de bediening van het heilig avondmaal wordt het nieuwe protocol van de diaconie gebruikt.

Na afloop van de dienst
 • De voorganger zal de kerk via de consistorie verlaten en dus niet bij de uitgang staan voor een groet.
 • Na afloop van de eredienst worden de bezoekers door de koster en coördinator gevraagd de kerk te verlaten, op volgorde van de achterste banken eerst. Men dient te blijven zitten tot verzocht wordt te gaan.
 • De kinderen van de nevendienst en oppas ontmoeten hun ouders weer op het kerkplein.
 • Napraten op het kerkplein wordt afgeraden. 
 • Iedere week wordt de kerk schoongemaakt en gelucht.
 • De handmicrofoon en headset worden na gebruik ontsmet.
terug