Diakonie Diakonie
De diaken is ook ambtsdrager en denkt mee met het beleid van de kerkenraad.
Het college van diakenen draagt zorg voor hulp en steun aan personen en groepen die dit nodig hebben, waarbij ook het werelddiaconaat de aandacht vraagt. 

In onze gemeente zijn de diakenen:
dhr. Bas Knaape
mevr. Hetty Knoot
dhr. Jakob Buizer
dhr. Jeroen van der Vlis

Dankdag 2020
Wij waren enorm verheugd door de vele gaven die men heeft gegeven tijdens de dankdag inzameling. Alle goederen worden verdeeld onder de mensen die het hard nodig hebben in de Hoeksche Waard.
Hartelijk dank namens de diakonie.
terug