Diakonie Diakonie
De diaken is ook ambtsdrager en denkt mee met het beleid van de kerkenraad.
Het college van diakenen draagt zorg voor hulp en steun aan personen en groepen die dit nodig hebben, waarbij ook het werelddiaconaat de aandacht vraagt. 

In onze gemeente zijn de diakenen:
dhr. Bas Knaape (voorzitter)
mevr. Hetty Knoot
dhr. Jakob Buizer
dhr. Jeroen van der Vlis

Dankdag 2021
Met een nóg vollere tafel was 2021 weer een groot succes: van jonge kinderen die met grote tassen boodschappen aan kwamen tot oudere mensen met zakken aardappels op een rollator: de hele gemeente heeft van harte gedeeld!
Alle goederen worden verdeeld onder de mensen die het hard nodig hebben in de Hoeksche Waard.
Hartelijk dank namens de diakonie.


Diaconaal doel 2021: kinderen in Moldavië
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!
Voor meer informatie over dit project, zie de website van Kerk in Actie
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 009226' of doneer online. Hartelijk dank!

Kerken in Moldavië helpen kwetsbare mensen from Kerk in Actie on Vimeo.
Dankdag 2020
Wij waren enorm verheugd door de vele gaven die men heeft gegeven tijdens de dankdag inzameling. Alle goederen worden verdeeld onder de mensen die het hard nodig hebben in de Hoeksche Waard.
Hartelijk dank namens de diakonie.
terug