Diakonie Diakonie
De diaken is ook ambtsdrager en denkt mee met het beleid van de kerkenraad.
Het college van diakenen draagt zorg voor hulp en steun aan personen en groepen die dit nodig hebben, waarbij ook het werelddiaconaat de aandacht vraagt. 

In onze gemeente zijn de diakenen:
dhr. Bas Knaape (voorzitter)
dhr. Jakob Buizer
dhr. Jeroen van der Vlis

Voorjaar 2023:
Vanaf 5 feb: Paasgroet voor gedetineerden (meer informatie)
Vanaf 19 feb: utidelen 40-dagen kalenders
Vanaf 26 feb: uitdelen spaardoosjes voor ons jaardoel kinderen in Moldavië

Kerst 2022: Doneer je kerstpakket aan het AZC in Strijen
Als diaconie willen we ons inzetten voor alles wat kwetsbaar is. Dat doen we graag op een praktische manier, en daar kunt u in deze weken eenvoudig een steentje aan bijdragen.
De komende periode krijgt u wellicht weer uw kerstpakket van uw (oud)werkgever. Een mooie blijk van waardering waar u uiteraard fijn van kunt genieten, u heeft het verdiend. 
Wij willen u echter vragen om uw kerstpakket (of een deel daarvan) te doneren aan mensen die momenteel in een erg kwetsbare situatie zitten, namelijk Oekraïense vluchtelingen in Nederland. 
Hiermee willen we hen in deze kerstdagen een hart onder de riem steken en de kracht van saamhorigheid laten  ervaren die ons door God gegeven is. Ver weg van een verscheurd thuis zal kerst voor hen een moeilijke tijd zijn, waar ze dit gebaar hopelijk als lichtpuntje zullen ervaren.
Update: hartelijk dank voor de feestelijke opbrengst!


Najaar 2022: inzameling dankdag
Op zaterdag 5 november organiseert de diaconie weer haar jaarlijkse inzameling voor dankdag. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om levensmiddelen te doneren die wij verspreiden onder mensen in de Hoeksche Waard die dit hard nodig hebben én de voedselbank.
Update: de inzameling was weer een groot succes, hartelijk dank!Diaconaal doel 2021-2023: kinderen in Moldavië
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!
Voor meer informatie over dit project, zie de website van Kerk in Actie
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 009226' of doneer online. Hartelijk dank!

Kerken in Moldavië helpen kwetsbare mensen from Kerk in Actie on Vimeo.


Overig nieuws en acties
Voorjaar 2022: Paasgroet voor gedetineerden

Ook dit jaar organiseert de diaconie de actie 'Paasgroet voor gedetineerden'.
U kunt vanaf 13 februari gratis kaarten ophalen in het ontmoetingscentrum na de kerkdiensten. U krijgt hierbij ook adressen waar deze naar verstuurd kunnen worden. Deze kaarten kunt u thuis schrijven en met een postzegel op de post doen. De gedetineerden die de kaarten ontvangen waarderen dit zeer, zijn ervaren dat ze niet vergeten worden. Doet u ook mee?Inzameling speelgoed voor AZC 's Gravendeel
De oproep aan de kerken in de Hoeksche waard om fietsen en speelgoed, voor de mensen uit het AZC in ‘s-Gravendeel, in te zamelen is een groot succes geworden.
Er zijn genoeg spullen gebracht, zodat nu niets meer gebracht kan worden, want er is geen opslagruimte. De kinderen kunnen lekker spelen en de volwassen kunnen op de fiets naar het dorp. Hartelijk bedankt voor jullie hulp.

Dankdag 2021
Met een nóg vollere tafel was 2021 weer een groot succes: van jonge kinderen die met grote tassen boodschappen aan kwamen tot oudere mensen met zakken aardappels op een rollator: de hele gemeente heeft van harte gedeeld!
Alle goederen worden verdeeld onder de mensen die het hard nodig hebben in de Hoeksche Waard.
Hartelijk dank namens de diakonie.


Dankdag 2020
Wij waren enorm verheugd door de vele gaven die men heeft gegeven tijdens de dankdag inzameling. Alle goederen worden verdeeld onder de mensen die het hard nodig hebben in de Hoeksche Waard.
Hartelijk dank namens de diakonie.
terug