Kindernevendienst 'Klein Begin'

Kindernevendienst 'Klein Begin'
Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. Het doel van de nevendienst is: de kinderen op een toegankelijke wijze kennis laten maken met de Bijbelse verhalen. Ook proberen we de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij speciale gelegenheden zoals doop, belijdenis, Kerst, Pasen en Pinksteren. Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom bij de nevendienst. U mag uw kind, net als op de basisschool, ook een paar keer laten wennen als hij/zij bijna vier jaar is. En mocht u dat prettig vinden dan kunt u er ook even bij blijven. Wanneer het kind 12 jaar is of naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt er in een speciale dienst afscheid van hem/ haar genomen.

De nevendienst wordt wekelijks verzorgd door twee leden van onze leiding. Met uitzondering van bijzondere diensten (bijvoorbeeld Kerst), dan blijven de kinderen in de kerk. Tijdens de nevendienst maken wij gebruik van de methode “Kind op zondag”. Deze methode sluit aan bij het kerkelijk leesrooster.
We beginnen iedere zondag in de kerk. De kinderen zitten bij hun ouders. Na een woordje van de dominee, speciaal voor de kinderen, verlaten de kinderen samen met de leiding en ‘het lichtje’ de kerk. Aangekomen in het Ontmoetingscentrum steken wij onze paaskaars aan en is er een collecte bestemd voor de nevendienst. Wij vragen u dan ook om een klein bedrag mee te geven naar de nevendienst. Het geld is bestemd om onder andere materialen aan te schaffen die tijdens de dienst gebruikt worden. Uit de methode Kind op zondag lezen we met elkaar het Bijbelverhaal. Het Bijbelverhaal is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Naar aanleiding van het verhaal wordt er een verwerking gemaakt. De verwerking kan bestaan uit een werkblad, een tekening of een knutselopdracht.

Nadat we met zijn allen het ‘Onze Vader’ hebben gebeden, worden de kinderen voor het slotlied teruggebracht in de kerk om samen met hun ouders de zegen te ontvangen.
Voor Advent, Kerst en Pasen maken we gebruik van de projecten die aansluiten bij het thema van Kind op zondag. Daarnaast proberen we elk jaar een uitstapje te maken met de kinderen. In 2021 zal ook weer de schoenendoosactie van start gaan. Spaart u alvast mee om de dozen weer te vullen?
In het ‘Hervormd Contact’ en via deze site wordt u op de hoogte gehouden van wat we met de kinderen hebben gedaan en zullen gaan doen.
Een enthousiaste leiding van circa 10 dames staat voor uw kinderen klaar. 
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitster: mevr. Vera Tempelman-Meuzelaar.
terug