Ambtsdragers gezocht Ambtsdragers gezocht
Vele handen maken licht werk! Zo ook in de oganisatie van onze kerk.
lees meer »
 
Contact met de scriba Contact met de scriba
Voor praktische zaken zoals actuele vragen en opmerkingen, of bijvoorbeeld het doorgeven van adreswijzigingen, geboorte en overlijden kunt u contact opnemen met de scriba (secretaris) via de contactpagina.
 
Onze predikant Onze predikant
ds. Marianna van de Graaf leidt onze gemeente sinds november 2020
lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen
Ouderlingen zijn er blij mee als ze u pastoraal mogen helpen met zaken van geloof en kerk! Ze komen graag eens bij u op bezoek. Ook organiseren zij wijkontmoetingsavonden, waar u welkom bent om in een wat grotere kring eens van gedachten te wisselen.
Het is daarbij belangrijk te weten dat de ouderlingen werken vanuit de belofte van geheimhouding.
We hopen dat u de vrijmoedigheid heeft om met ons contact op te nemen voor een gesprek.
lees meer »
 
Diaconie Diaconie
De diakenen zijn dienaren vanuit de gemeente.
Diakenen zijn meestal helpers en doeners maar als lid van de diaconie en deel van de kerkenraad zijn zij ook bestuurders.
De diaconie richt zich vooral op de zorg voor de gemeente en omgeving in de breedste zin van het woord. Zo worden er namens de diaconie bijv. verschillende acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden. Ook zijn er specifieke projecten. Voor het diaconale werk wordt samengewerkt met de dominee, ouderlingen en pastoraal (bezoek)werkers.
lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters dragen de verantwoordelijkheid over de kerkelijke gebouwen in financieel en materieel opzicht.
Jaarlijks vindt de actie Kerkbalans plaats ter ondersteuning hiervan. 
 
Beleidsplan Beleidsplan
Download hier het beleidsplan 2023 - 2027
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er bij de teksten in deze versie van het  beleidsplan geen contactgegevens vermeld van ambtsdragers en vrijwilligers. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de scriba via het contactformulier.
 
Geloven in de Delta

Geloven in de Delta
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), Classis Delta
lees meer »