Adressen Adressen
Kerkgebouw
Raadhuisstraat 37
3299 AP Maasdam

Post voor de kerk kunt u sturen naar:
Postbus 5407
3299 ZG Maasdam
U kunt hier ook uw rouwkaarten en geboortekaarten naartoe sturen

Ontmoetingscentrum
Raadhuisstraat 35
3299 AP Maasdam

KvK-nummer 76413284
 
Contact Contact
Heeft u een algemene vraag of opmerking, of bent u op zoek naar diverse contactgegevens, bijvoorbeeld van de kerkrentmeesters, (wijk)ouderlingen of diakonie, dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Scriba:
Mw. E. Wensink-van der Schoot

tel. 06 38547360
email: hervormdegemeentemaasdam@gmail.com

Overige contactgegevens:

Predikant
ds. Marianna van de Graaf
mhvdgraaf@hetnet.nl
078 78 57 881

Contactpersoon pastoraat:
mw. Wilma Meuzelaar (Ouderling)
Tel: 06-21980524
e-mail: wilmameuzelaar@gmail.com
 
Koster: (voor gebruik en verhuur kerk)
dhr. R. de Vlaming,
rdevlaming@kpnmail.nl
06 – 2895 7344 

web: www.kerkmaasdam.nl
Facebook: https://www.facebook.com/hervormdegemeentemaasdam

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er bij de teksten op onze website soms geen contactgegevens vermeld. U kunt contact opnemen met de scriba voor al uw vragen of opmerkingen.
 
Hervormd Contact Hervormd Contact
Maandelijks (met uitzondering van de zomermaand) verschijnt vanuit onze gemeente het informatieblad 'Hervormd Contact' voor  en door gemeenteleden.
Heeft u dit niet ontvangen, neem contact op met onze scriba.