Adressen Adressen
Kerkgebouw
Raadhuisstraat 37
3299 AP Maasdam
Voor gebruik en huur van de kerk kunt u contact opnemen met de koster dhr. R. de Vlaming:
rdevlaming@kpnmail.nl, 06 – 2895 7344 

Post voor de kerk kunt u sturen naar:
Postbus 5407
3299 ZG Maasdam
U kunt hier ook uw rouwkaarten en geboortekaarten naartoe sturen

Scriba
mw. W. Meuzelaar, hervormdegemeentemaasdam@gmail.com , 06 – 2198 0524

Ontmoetingscentrum
Raadhuisstraat 35
3299 AP Maasdam


KvK-nummer 76413284
 
Contact Contact
Heeft u een algemene vraag of opmerking, of bent u op zoek naar diverse contactgegevens, bijvoorbeeld van de kerkrentmeesters, (wijk)ouderlingen of diakonie, dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Scriba 
mw. E. Wensink
Neem via deze link contact op met de scriba
hervormdegemeentemaasdam@gmail.com
06 38547360


Predikant
ds. Marianna van de Graaf
mhvdgraaf@hetnet.nl
078 78 57 881
 
Koster:
dhr. R. de Vlaming, rdevlaming@kpnmail.nl, 06 – 2895 7344  (voor gebruik en verhuur kerk)


In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er bij de teksten op onze website soms geen contactgegevens vermeld. U kunt contact opnemen met de scriba voor al uw vragen of opmerkingen.
 
Hervormd Contact Hervormd Contact
Maandelijks (met uitzondering van de zomermaand) verschijnt vanuit onze gemeente het informatieblad 'Hervormd Contact' voor  en door gemeenteleden.
Heeft u dit niet ontvangen, neem contact op met onze scriba.