Op zondag Op zondag
Elke zondagochtend hebben wij een eredienst om 10:00 in ons kerkgebouw.
 
lees meer »
 
Themadiensten Themadiensten
De commissie 'Bijzondere Thema Diensten' organiseert aangepaste vieringen. Soms rond een thema of speciaal voor de jeugd, maar ook samen met andere kerken of buiten zoals de jaarlijkse Pinksterpraise.
lees meer »
 
Heilig avondmaal Heilig avondmaal
Zes maal per jaar, vijf maal op een zondag en eenmaal op Witte Donderdag, wordt het Heilig Avondmaal bediend.
Wij gedenken in deze vieringen het offer van Christus voor ons.
lees meer »
 
Heilige Doop en Belijdenis Heilige Doop en Belijdenis
In onze kerk kunnen zowel kinderen als volwassenen de Heilige Doop ontvangen. 
 
lees meer »
 
Pinksterpraise Pinksterpraise
Bij goed weer vieren wij Pinksteren graag buiten!
lees meer »
 
Trouwdiensten Trouwdiensten
Voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk kunt u een beroep doen op onze predikant en is ons kerkgebouw te gebruiken. Ook indien er een andere predikant voorgaat, is onze kerk te gebruiken. Neem in dit geval contact op met een van de kerkrentmeesters.
 
 
Bloemschikkingen 40 dagentijd 2021

Liturgische bloemschikking Pasen
Bloemschikkingen 40 dagentijd 2021
4 april 2021, Pasen
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol bloemen. In de vazen staan volop witte en gele voorjaarsbloemen. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.
lees meer »
 
Rouwdiensten Rouwdiensten
Bij overlijden stellen wij ons (kerkgebouw, predikant en kerkenraad) graag ter beschikking voor de afscheidsdienst, diensten van Woord en Gebed of de dankdienst voor het leven. Deze diensten worden in de regel door de predikant geleid.
 
 
Muziek in onze kerk Muziek in onze kerk
De diensten worden omlijst met het orgel, cantorij, (kinder)koren en christelijke bands
lees meer »