Op zondag Op zondag
Elke zondagochtend hebben wij een eredienst om 10:00 in ons kerkgebouw.
 
lees meer »
 
Themadiensten Themadiensten
De commissie 'Bijzondere Thema Diensten' organiseert aangepaste vieringen. Soms rond een thema of speciaal voor de jeugd, maar ook samen met andere kerken of buiten zoals de jaarlijkse Pinksterpraise.
lees meer »
 
Heilig avondmaal Heilig avondmaal
Zes maal per jaar, vijf maal op een zondag en eenmaal op Witte Donderdag, wordt het Heilig Avondmaal bediend.
Wij gedenken in deze vieringen het offer van Christus voor ons.
lees meer »
 
Heilige Doop en Belijdenis Heilige Doop en Belijdenis
In onze kerk kunnen zowel kinderen als volwassenen de Heilige Doop ontvangen. 
 
lees meer »
 
Pinksterpraise Pinksterpraise
Bij goed weer vieren wij Pinksteren graag buiten!
lees meer »
 
Trouwdiensten Trouwdiensten
Voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk kunt u een beroep doen op onze predikant en is ons kerkgebouw te gebruiken. Ook indien er een andere predikant voorgaat, is onze kerk te gebruiken. Neem in dit geval contact op met een van de kerkrentmeesters.
 
 
Liturgische bloemschikkingen

Liturgische bloemschikking Pasen
Liturgische bloemschikkingen
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar.
lees meer »
 
Rouwdiensten Rouwdiensten
Bij overlijden stellen wij ons (kerkgebouw, predikant en kerkenraad) graag ter beschikking voor de afscheidsdienst, diensten van Woord en Gebed of de dankdienst voor het leven. Deze diensten worden in de regel door de predikant geleid.
 
 
Muziek in onze kerk Muziek in onze kerk
De diensten worden omlijst met het orgel, cantorij, (kinder)koren en christelijke bands
lees meer »