zondag 21 april 2024

Zang en praise avond

Datum: 
 zondag 21 april 2024
Tijdstip: 
 17:00
Locatie: 
 Hervormde kerk Puttershoek

Zang- en praise dienst nieuwe tijd nieuwe locatie
De vertrouwde Zang- en Praise dienst zullen vanaf 2024 plaats gaan vinden in de Hervormde Kerk in Puttershoek om 17:00 uur. Op de zondagen van de zang- en praisedienst zal er geen reguliere middagdienstplaatsvinden.
De opzet blijft hetzelfde. We starten met diverse liederen, dan een korte pauze en na de pauze zang afgewisseld met gebed. De organisatie is nog steeds vanuit alle drie de kerken: Hervormde Kerk Maasdam, Hervormde
kerk Puttershoek en de Gereformeerde kerk Maasdam/Puttershoek. Om in uw agenda te noteren: 21 januari, 3 maart en 21 april. Heeft u vragen of liedsuggesties laat dit dan gerust even weten aan Mariska van der Zwaal: 06 44 54 28 19 of per mail: jacomariska@gmail.com.

p.s. bij de laatste zangavond in Maasdam heeft iemand de Op Toonhoogte boekjes geleend, maar we weten niet meer wie ze geleend heeft. Zou degene die ze nog in bezit heeft aan ons willen retourneren?
 

 
 

terug