woensdag 28 februari 2024

Lezing theoloog Stefan Paas

Datum: 
 woensdag 28 februari 2024
Tijdstip: 
 19:45
Locatie: 
 Gereformeerde Kerk Puttershoek

De kerkelijke gemeenten in de Hoeksche Waard vormen – binnen de classis Delta (Zeeland en Zuid-
Hollandse Eilanden) – met elkaar een Ring. De taak van de Ring is om jaarlijks enkele activiteiten te organi-
seren om de onderlinge ontmoeting van deze gemeenten te bevorderen.

De stuurgroep van de ring Hoeksche Waard nodigt u dan ook van harte uit voor een lezing van de bekende
theoloog Stefan Paas. Vorig jaar verscheen van hem het boek ‘Vrede op aarde’. In het boek probeert hij
antwoord te geven op de vraag hoe de christelijke minderheid in ons land op een eigentijdse en overtuigende
manier het evangelie ter sprake te brengen in een seculiere omgeving. Stefan Paas is ook bekend als mede-
presentator van de bekende Ongelooflijke Podcast, waarin bekende Nederlanders worden bevraagd over hun
spiritualiteit en geloof. Door zijn boeken en andere activiteiten is Stefan Paas één van de belangrijkste missi-
onaire denkers van ons land geworden.

De avond wordt gehouden op woensdag 28 februari 2024 in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek,
Rembrandtstraat 1, 3297 EP Puttershoek. De aanvang is om 19.45 uur.
Inloop vanaf 19.15 uur. Koffie en thee staan klaar.

De toegang is gratis. Na afloop vindt er een collecte plaats voor de gemaakte onkosten. Wij hopen u te ontmoeten. U bent van harte welkom.

terug