Heilig avondmaal Heilig avondmaal
Heilig Avondmaal
Zes maal per jaar, vijf maal op een zondag en eenmaal op Witte Donderdag, wordt het Heilig Avondmaal bediend.
Wij gedenken in deze vieringen het offer van Christus voor ons.
De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats als 1 gezamenlijke viering waarin alle Avondmaals gangers in een dubbele kring om de tafel zitten. 

Huisavondmaal
Als u niet in staat bent om naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid om het avondmaal bij u thuis te vieren of om samen met een gezin, waar we al komen, gezamenlijk bij hen het huisavondmaal te vieren. Het avondmaal is juist in dit klein verband, een bijzondere gebeurtenis.
U kunt contact met een van de diakenen opnemen om het verder af te spreken.
terug