Zondag 15 mei 2022, 10.00 uur, ds. M.H. van de Graaf Zondag 15 mei 2022, 10.00 uur, ds. M.H. van de Graaf
De bloemen van de afgelopen zondagen gingen naar dhr. en mw. Gravendeel-Boer, dhr. en mw. Van der Wilt- Dees en dhr. en mw. Vermeulen-Nouwen.

Zondag 15 mei hopen we met elkaar het heilig avondmaal te vieren. We lezen in de kerk uit Johannes 14. In de kindernevendienst gaat het over Isaak en Rebekka n.a.v. Genesis 24: 42-53, 62-67.

Zondag 22 mei vieren we om 11.00 uur een gezamenlijke Openluchtdienst met hervormd Puttershoek en gereformeerd Puttershoek/Maasdam op het kerkplein van de hervormde kerk in Puttershoek. Thema van de dienst is ‘Durven Dromen’. Voorganger is dhr. Rob Favier, de ‘zingende dominee’. Medewerking wordt verleend door band All4One. We hopen dat heel veel Maasdammers deze dienst mee zullen vieren. En ook dat we dan met z’n allen de tijd hebben voor de ontmoeting na de dienst: een high tea/coffee! Het zou fijn zijn als iedereen daarvoor een baksel mee kan nemen, al dan niet zelf gemaakt. In de kerk van Maasdam is deze zondag geen dienst. Indien u niet in staat bent de Openluchtdienst bij te wonen, kunt u hopelijk via kerkdienstgemist.nl een dienst van een andere gemeente meevieren.

Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Samen met de gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam vieren we dan om 9.30 uur de dienst in de gereformeerde kerk te Puttershoek.

Meeleven met elkaar. Dhr. Ed de Winter is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mw. H. de Snoo-Middelkoop is aan een traject van bestralingen begonnen. Mw. M.C. van der Burgh-in ‘t Veld heeft een pacemaker gekregen en is na een kort verblijf in het ziekenhuis weer terug thuis in Oudenbosch. Mw. J. Visser- Van der Pligt is afgelopen week verhuisd naar ’t Huys te Hoecke, Schaduwrijk 13, kamer 2, 3297 SC Puttershoek. Op het moment van schrijven gaat de gezondheid van mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk hard achteruit. Wij wensen allen de nabijheid van de Heer toe.

Huwelijksjubilea. Op 14 mei zijn dhr. en mw. Schram 40 jaar getrouwd. Op 23 mei zijn dhr. en mw. Rijken 66 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe.

Open Kerk. Vanaf 10 mei is de kerk op dinsdagochtenden weer open van 10 tot 12 uur.

Kopij Hervormd Contact kan worden ingeleverd tot zaterdag 14 mei, 16.00 uur.

De Voorjaars-Rommelmarkt is op zaterdag 14 mei van 9 tot 13 uur op het kerkplein met o.a. het rad van avontuur. Ook de Boekenbus is aanwezig. Let op: er kan niet worden gepind.

Lezing kinderboeken. Woensdagavond 18 mei zal door mw. W. van Es-Kik een lezing worden gehouden over kinderboeken voor ieder die interesse heeft. Er is ook een aantal kinderboeken ‘van stokoud tot piepjong’ in een kleine tentoonstelling te zien en in te kijken. U bent van harte welkom in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35. Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. De toegang is gratis.

Pinksterpraise. Nadat het twee jaar niet mogelijk was zal er op Pinksterzondag 5 juni weer een Openlucht Pinksterpraise gehouden worden. De dienst wordt gehouden om 12 uur aan de Lageweg 7, een prachtig terrein aan de Binnenmaas, tegenover Campina. Vanaf half 12 wordt u daar ontvangen met koffie, thee of limonade. Graag zelf een stoel of kleedje meenemen om op te zitten. Ook de zwemspullen kunnen mee, want na afloop kan er in de Binnenmaas worden gezwommen. Voor de kinderen is er een creatief programma en voor de allerkleinsten is er oppas. De organisatie hoopt op veel enthousiaste bakkers, die iets willen maken voor bij de koffie. Contactpersoon: Els Wensink.

Tenslotte een hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf
 
terug