Diaconie Diaconie
De diaken is ook ambtsdrager en denkt mee met het beleid van de kerkenraad.
Het college van diakenen draagt zorg voor hulp en steun aan personen en groepen die dit nodig hebben, waarbij ook het werelddiaconaat de aandacht vraagt. 

In onze gemeente zijn de diakenen:
dhr. Bas Knaape (voorzitter)
dhr. Jakob Buizer (Penningmeester)
dhr. Jeroen van der Vlis (Secretaris)
Voor hulpvragen kunt u met een van ons contact opnemen of via diaconiemaasdam@outlook.com 

 
Paasgroet gedetineerden 2024
Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. De diaconie doet mee aan deze landelijke actie en deelt kaarten uit die gemeenteleden aan gedetineerden kunnen richten. Ze worden ingezameld bij de diaconie en via de PKN verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in Nederland.
   
Kerst 2023, Kerstpakkettenactie
 
De actie 'doneer je kerstpakket' was een overweldigend succes! De hele ochtend kwam er een prachtige mix van gemeenteleden en mensen uit het hele dorp langs met allerlei kerstpakketten. Sommige pakketten waren zo vanuit het werk doorgegeven, anderen weer zelf gemaakt door de schenkers. Een aantal mensen zette zelfs eerst wat spullen in de voedselkast om de hoek om daarna het 2e pakket in te leveren voor de vluchtelingen.
In de middag zijn alle pakketten naar een blij verrast AZC in Strijen gebracht, waar men gaat zorgen dat alle vluchtelingen er van kunnen genieten in de komende dagen. 
Wat fijn om zo de warmte van het hele dorp Maasdam door te kunnen geven aan mensen die zo'n lichtpuntje zo hard kunnen gebruiken. 
   

Najaar 2023, Voedselkast geopend

De voedselkast is te vinden onder het afdakje van het Ontmoetingscentrum, het gebouw naast de Hervormde Kerk aan de Raadhuisstraat, waar ook de huisarts in gevestigd is. De voedselkast mag gevuld worden met van alles en nog wat, zoals: blikken soep, koeken, potjes groente, macaroni en andere (houdbare) levensmiddelen en verzorgingsproducten.
De voedselkast is er voor iedereen in het dorp en de omgeving.
Iedereen kan meehelpen! Iedereen die dat wil, kan producten in de kast zetten. Dus ook u!
   
Inzameling Dankdag 
Op zaterdag 4 november organiseert de diaconie weer haar jaarlijkse inzameling voor dankdag. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om levensmiddelen te doneren die wij verspreiden onder mensen in de Hoeksche Waard die dit hard nodig hebben én de voedselbank.
Update: de inzameling was weer een groot succes met 20 pakketten, hartelijk dank!
   
Delta voor Colombia
We starten dit kerkelijk jaar met ons nieuwe jaardoel 'Delta voor Colombia'. Samen met vele gemeentes uit de Classis Delta, waar wij zelf ook deel van uit maken, ondersteunen we via dit project 3 projecten in Colombia:
1. Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken (FTP in Bogotá)
2. Sociaal bewogen predikanten opleiden (FUB in Cali)
3. Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen (Cocomopoca in de regio Chocó)
Meer informatie over dit project zullen wij gedurende dit jaar geven, u kunt ook terecht op de speciale actie-pagina van de Classis Delta.
   
Doorlopende inzameling Voedselbank
Wij vragen u om eens in de maand bij uw eigen boodschappen ook de boodschap van de maand te kopen. Deze boodschap kunt u de hele maand doneren in de mand bij de ingang van de kerk. De diaconie brengt de opbrengst aan het eind van de maand bij de voedselbank in Oud Beijerland.
   
Paasgroet voor gedetineerden
Tot en met komende zondag 26 februari kunt u de paaskaarten voor gedetineerden nog inleveren bij een van de diakenen zodat zij die gebundeld op de post kunnen doen. 
U kunt ze  t/m 5 maart ook zelf versturen naar
Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in Nederland.
   
Spaardoosjes 40-dagentijd
Er zijn weer spaardoosjes voor de 40-dagentijd inzameling uitgedeeld. 
De opbrengst is voor ons jaardoel Kinderen in de knel in Moldavië.
Voor meer informatie, zie kinderen in Moldavië
   
Kerst 2022: Doneer je kerstpakket aan het AZC in Strijen
Als diaconie willen we ons inzetten voor alles wat kwetsbaar is. Dat doen we graag op een praktische manier, en daar kunt u in deze weken eenvoudig een steentje aan bijdragen.
De komende periode krijgt u wellicht weer uw kerstpakket van uw (oud)werkgever. Een mooie blijk van waardering waar u uiteraard fijn van kunt genieten, u heeft het verdiend. 
Wij willen u echter vragen om uw kerstpakket (of een deel daarvan) te doneren aan mensen die momenteel in een erg kwetsbare situatie zitten, namelijk Oekraïense vluchtelingen in Nederland. 
Hiermee willen we hen in deze kerstdagen een hart onder de riem steken en de kracht van saamhorigheid laten  ervaren die ons door God gegeven is. Ver weg van een verscheurd thuis zal kerst voor hen een moeilijke tijd zijn, waar ze dit gebaar hopelijk als lichtpuntje zullen ervaren.
Update: hartelijk dank voor de feestelijke opbrengst!
   
Najaar 2022: inzameling dankdag
Op zaterdag 5 november organiseert de diaconie weer haar jaarlijkse inzameling voor dankdag. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om levensmiddelen te doneren die wij verspreiden onder mensen in de Hoeksche Waard die dit hard nodig hebben én de voedselbank.
Update: de inzameling was weer een groot succes, hartelijk dank!
   
Diaconaal doel 2021-2023: kinderen in Moldavië
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!
Voor meer informatie over dit project, zie de website van Kerk in Actie
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 009226' of doneer online. Hartelijk dank!
   
Voorjaar 2022: Paasgroet voor gedetineerden
Ook dit jaar organiseert de diaconie de actie 'Paasgroet voor gedetineerden'.
U kunt vanaf 13 februari gratis kaarten ophalen in het ontmoetingscentrum na de kerkdiensten. U krijgt hierbij ook adressen waar deze naar verstuurd kunnen worden. Deze kaarten kunt u thuis schrijven en met een postzegel op de post doen. De gedetineerden die de kaarten ontvangen waarderen dit zeer, zijn ervaren dat ze niet vergeten worden. Doet u ook mee?
   
Inzameling speelgoed voor AZC 's Gravendeel
De oproep aan de kerken in de Hoeksche waard om fietsen en speelgoed, voor de mensen uit het AZC in ‘s-Gravendeel, in te zamelen is een groot succes geworden.
Er zijn genoeg spullen gebracht, zodat nu niets meer gebracht kan worden, want er is geen opslagruimte. De kinderen kunnen lekker spelen en de volwassen kunnen op de fiets naar het dorp. Hartelijk bedankt voor jullie hulp.
 
   
Dankdag 2021
Met een nóg vollere tafel was 2021 weer een groot succes: van jonge kinderen die met grote tassen boodschappen aan kwamen tot oudere mensen met zakken aardappels op een rollator: de hele gemeente heeft van harte gedeeld!
Alle goederen worden verdeeld onder de mensen die het hard nodig hebben in de Hoeksche Waard.
Hartelijk dank namens de diakonie.
   
Dankdag 2020
Wij waren enorm verheugd door de vele gaven die men heeft gegeven tijdens de dankdag inzameling. Alle goederen worden verdeeld onder de mensen die het hard nodig hebben in de Hoeksche Waard.
Hartelijk dank namens de diakonie.
 
terug