Goede doelen Goede doelen
World Servants
Sinds enkele jaren zetten verschillende jeugdigen uit onze en naburige gemeenten zich in voor Worls Servants. Met uw hulp kunnen zij mensen helpen die dat hard nodig hebben. Hiermee doen ze zelf  ook nog eens geweldige ervaring op! Lees hier meer  

Kerk in Actie: Dreamhouse 
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!
Voor meer informatie over dit project, zie de website van Kerk in Actie
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Straatkinderen Indonesië.


 
terug