Goede doelen Goede doelen
World Servants
Sinds enkele jaren zetten verschillende jeugdigen uit onze en naburige gemeenten zich in voor Worls Servants. Met uw hulp kunnen zij mensen helpen die dat hard nodig hebben. Hiermee doen ze zelf  ook nog eens geweldige ervaring op! Lees hier meer  

Kerk in Actie: kinderen in Moldavië (via de diaconie)

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!
Voor meer informatie over dit project, zie de website van Kerk in Actie
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 009226' of doneer online. Hartelijk dank!


Kerken in Moldavië helpen kwetsbare mensen from Kerk in Actie on Vimeo.

 
terug