Het Kerkgebouw

Het Kerkgebouw
In het jaar 1270 werd de Maas afgedamd en van een sluis voorzien ter hoogte van onze huidige Dorpsstraat. Bij die sluis werden huizen gebouwd en ontstond het dorpje Maasdam. Op een kaart van vóór de St. Elizabeth vloed kunnen we zien dat er in dit dorp een kapel stond. In het jaar 1421 ging Maasdam in voornoemde vloed met vele dorpen uit de streek ten onder. Vele dorpen verdwenen voorgoed, onder andere het nabij gelegen Poelwijck (aan de kromme Elleboog). Andere dorpen kwamen terug, zoals Maasdam, maar niet op precies dezelfde plaats. We gaan uit van de kerk. Deze werd in 1427 op de huidige plaats gebouwd, een kerk met een toren ervoor. In 1666 is deze grotendeels vernieuwd. De toren bleef staan. Deze was echter in 1790 zo bouwvallig dat afbraak volgde en er een nieuwe toren, een zogenaamde dakruiter op het westelijk deel van de kerk werd geplaatst. In 1870/1871 was de kerk weer aan restauratie toe en men besloot het gebouw af te breken en een nieuwe te bouwen. Het gedeelte met de nog vrij nieuwe toren erop, liet men staan, heel praktisch en kostenbesparend! Al met al hebben we nu een consistorie/keukengedeelte uit 1666, een toren uit 1790 die in 1991 geheel is vernieuwd en een kerk uit 1871. In de toren hangt een klok uit 1948 met een randschrift: “De doden beween ik en de levenden roep ik tot God”. De vorige klok is door de Duitsers geroofd en later niet teruggebracht. In de kerk vinden we een kansel uit de vorige kerk, waarvoor in 1663 een collecte langs de huizen werd gehouden. In 1895 kwam er een orgel, dat 225 gulden heeft gekost. In 1928 kwam er een ander orgel en het huidige orgel is van augustus 1948. De koperen kronen dateren uit 1928 en zijn een geschenk van de familie Van der Griend, hun graven vinden we aan de noordzijde van de kerk. De koperen lezenaars staan op de monumentenlijst en zullen uit de periode van ± 1666 dateren. Achter in de kerk liggen drie grafzerken met de jaartallen 1611, 1644 en 1702.

Het doopvont en de avondmaalstafel dateren uit 1962. De grote zilveren schenkkan is uit 1910 en de twee avondmaalsbekers, (Dordts en Rotterdams zilver) dateren uit 1629 en 1632. De kerkramen zijn in 1983 geschonken door de vrouwenvereniging “Tryfena”. De historische bijbels zijn gedrukt in 1859 en 1846. Antependia (voorhangsels met fraai borduurwerk voor de avondmaalstafel) zijn op Pasen 1996 in gebruik genomen.

In 1575 kwam de reformatie in Maasdam en haar eerste predikant was Ds. H. de Rijcke. De huidige predikant Ds. M. van de Graaf is de veertigste. Ds. Hazen was hier het langst, namelijk 55 jaar, van 1735 tot 1790; de kortste ambtsperiode was ongeveer twee jaar.

De historische pastorie, zie gevelsteen boven de deur, dateert uit 1811 en het kerkplein is in 1966 aangelegd. 
terug