Het Ontmoetingscentrum Het Ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum is het kerkelijk gebouw, dat in 1999 aangekocht is door de kerkelijke gemeente en is ondergebracht in een stichting. Het gebouw vervult een aantal belangrijke functies, voor zowel de kerk als de inwoners van Maasdam.

Het gebouw heeft vergaderzalen en een centrale hal, welke regelmatig gebruikt worden als ontmoetingsplaats na de kerkdiensten op de 1e zondag van de maand of bij speciale diensten.

Het ontmoetingscentrum is ook beschikbaar voor andere activiteiten van de kerkelijke gemeente, zoals catechisatie Clubwerk, vergaderingen en gemeente avonden, knutselclub, kindernevendiensten et cetera. De jaarlijkse kerstmarkt en een aantal braderieën per jaar, maar wordt ook gebruikt voor buitenkerkelijke sociale activiteiten.

Het gebouw heeft meerdere ruimtes die permanent verhuurd worden aan diverse vaste huurders, voornamelijk in de medische sector.

terug