Liturgische bloemschikkingen

Liturgische bloemschikking Pasen
Liturgische bloemschikkingen
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar.
Rond grote vieringen zoals kerst, pasen en eeuwigheidszondag, worden er in onze kerk regelmatig door vrijwilligers schikkingen gemaakt waar ook tekst en uitleg over wordt gegeven in de dienst. Klik op 'lees meer' voor een mooi overzicht.
Onze liturgische bloemschikgroep werkt vaak vanuit de brochure van de PKN.
Kijk maar eens op https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/.  Daar staat veel extra informatie waaraan u ook thuis iets kunt hebben.


Advent 2023
Tijdens de liturgische schikkingen de komende weken, hebben we vier wegwijzers, die ons de weg wijzen in deze adventstijd.
 
Kerst

Met kerst draait alles om het nieuw geboren kerstkind. In de liturgische schikking van kerst zijn de de vier richtingaanwijzers aan elkaar verbonden met de vier guirlandes en nu zijn ze compleet. Aan het einde van de guirlande is de ster toegevoegd. De ster verwijst naar alle windstreken, van overal komen we samen bij het koningskind. Het gehele touw is versierd met gouden accenten en met lichtjes en de lege tussenstukken zijn versierd met hulst. Dit symboliseert dat wij als mensen de verbinding mogen zijn om iedereen de weg te wijzen richting het koningskind. Samen met oog voor elkaar.

De ster wijst

De weg naar het kind

Een hoopgevende toekomst
   
4e advent
Op vierde advent stonden we stil bij Pelgrimspsalm 132. Het lied werd gezongen als men onderweg naar de tempel was voor één van de feesten. David wordt genoemd in deze psalm. We ontdekken hierin Gods verbondenheid met het huis van David. De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Jezus werd geboren uit het huis van David. Maria is de verbinding naar Jezus, zij geloofde de engel, geloofde het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande is gemaakt materialen met vruchten, de bessen symboliseren de vruchtbaarheid. Als Mariabloem is de witte cyclaam gebruikt.
De vier versierde stukken touw, die de weg symboliseren zijn met elkaar verbonden en verbonden met alle richting(aan)wijzers. Passend bij ons jaarthema. Dat wij ook een verbinding en richting(aan)wijzer mogen zijn voor de mensen om ons heen.
Ontmoetingen onderweg
Verdiepen de gedachten
   
3e advent
Tijdens derde advent ging de preek over de tekst van Johannes 3 vers 22-30. We zijn we op weg naar een bruiloft. De leerlingen van Johannes zijn jaloers dat ‘de man aan de overzijde van de Jordaan’ meer dopelingen heeft dan hun meester. Ze vrezen de concurrentieslag te verliezen. De reactie van Johannes is groots. ‘Hij moet groter worden en ik kleiner.’  
De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus. De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande. Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. Het touw symboliseert de weg die we al weken volgen.
We zijn samen op weg
Volgen de pijlen
Richting toekomstig licht
 
   
2e advent
We kijken uit naar de komst van Christus. Het thema van deze speciale dienst Connecteddienst was: Out of control.
We kijken elke week naar een wegwijzer. De richting van de wegwijzer van deze week is naar links gericht. Volg jij de wegwijzer als je 'out of control' bent? In de schikking is een guirlande gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. De Thuja heeft eigenlijk twee namen: de boom van goed en kwaad, en levensboom. Het is een groenblijvende geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert. De kleur van de thuja is groen en het touw stelt de weg voor. De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst. Volg jij de wegwijzer naar Jezus?

 
   
1e advent
Het is eerste Advent, we richten ons deze adventsweken op de geboorte van Jezus. De richting van de wegwijzer van deze week is naar beneden gericht.
De schikking past bij de tekst die deze eerste advent centraal staat Marcus 13 vers 24-37. De zon verduistert, de maan geeft geen licht meer, sterren vallen uit de hemel en hemelse machten wankelen. Gelukkig niet omdat de wereld vergaat, maar omdat de Mensenzoon komt.
De weg die we gaan is donker en ook de schikking is donker. De guirlande is gemaakt van beukenblad en beukennootjes en andere gedroogde materialen. Deze gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.
We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven

Bijbeltekst Marcus 13 vers 24 t/m 37

Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!’
   

Eeuwigheidszondag 2023 
In de schikking was gras, herfstblad en chrysanten verwerkt: gras is het beeld van vergankelijkheid van alle leven.
Herfstblad is het beeld voor loslaten, terugkeren naar en toevertrouwen aan de aarde.
De chrysanten, wit van kleur, verwijzen naar waarheid en herinneringen.
De kaarsen op de tafel herinneren aan het licht waarin overledenen opgaan.

Bijgaand gedicht hoorde bij de schikking en werd deze zondagmorgen ook
voorgelezen.
Als gras:
ons leven
als een flits,
van eeuwigheid
-gebouwd met sterrenstof-
om op te gaan
in Uw licht.
We weten
van loslaten.
We weten
van trouw
en Uw licht,
van Uw woord
en stem:
aan ons gericht
om op te staan.

40 dagentijd 2023
Pasen
Als basis voor de schikking zijn kronkelige takken gebruikt. Dit symboliseert dat het leven geen recht pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Op de krans zijn bloeiende bolplantjes, bloeiende takken bloesem, klimop en witte bloemen te zien. Als teken van nieuw leven. De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!
 
Goede vrijdag
“Als basis voor de schikking zijn kronkelige takken gebruikt. Dit symboliseert dat het leven geen recht pad is,maar een route met onverwachte wendingen. De takken hebben de vorm van een kruis met twee schuin naar boven gerichte armen.”
 
 
Witte Donderdag
De krans wordt gebruikt als teken van verbondenheid tussen licht en
donker, liefde en haat.
De judaspenningen staan voor de zilverlingen die Judas kreeg.
Zonder licht geen donker,
zonder liefde geen verraad,
30 zilverlingen,
Zonde
 
 
6e zondag 40 dagentijd
Vandaag staat Matteus 26 vers 1 tot 13 centraal, het verhaal waar Jezus door de vrouw met kostbare olie over het hoofd van Jezus giet. Ook deze schikking heeft kronkelige takken die symboliseren dat het leven geen recht pad is, maar een route met onverwachte wendingen. In deze schikking zijn geurige kruiden te toegevoegd zoals lavendel, rozemarijn en eucalyptus als verwijzen naar de zalving, de goede geuren.
Kostbare geuren
Voor die Ene
is voor iedereen
Het goede doen
 
5e zondag 40 dagentijd
De opwekking van Lazarus is vandaag het onderwerp van de schikking. Voor deze schikking ,is een krans verwerkt die het leven symboliseert, zonder begin en zonder einde. Tussen de kronkeltakken zijn gedroogde bloemen en grassen te vinden die herinneren aan het aardse leven. Groene grassen en tulpen maken de cirkel levend.
Cirkel vol,
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn Levende herinneringen
Liefde voor jou.
 
 
4e zondag 40 dagentijd
In de schikking van deze week zijn kronkelige takken gebogen en in het midden ziet u blauwe bloemen in een ronding, dit samen symboliseert een oog. De tekst die centraal staat is Johannes 9:30: "Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft". De gebruikte kronkelige takken gebruikt, verwijzen naar dat het leven geen recht pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Het oog uit de schikking verwijst naar open ogen en zien en gezien worden
 
 
3e zondag 40 dagentijd
De schikking van vandaag verwijst naar de Samaritaanse vrouw zij mag als eerste horen wie Jezus is. Zij staat dus aan de bron. Ze is echter alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn. In de schikking zien we een krans van kronkelige takken dit symboliseert dat het leven geen recht pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Een spiegel die refereert aan water en reflectie. En een drijvende waterplant, die verwijst naar Jezus de bron.


 
 
2e zondag 40 dagentijd
Als basis voor de schikking zijn kronkelige takken gebruikt. Dit symboliseert dat het leven geen recht pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Deze zondag denken we aan het gesprek dat Mozes en Elia met Jezus hadden. Waarin Jezus spreekt over de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. De witte tulpen verwijzen naar het gesprek van deze drie profeten bovenop de berg.
 
 
1e zondag 40 dagentijd
Als basis voor de schikking zijn kronkelige takken gebruikt. Dit symboliseert dat het leven geen recht pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Deze eerste schikking heeft een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. Aan het begin van het openbare optreden van Jezus wordt Hij geconfronteerd met de macht van het kwaad. Waarin Jezus’ hongergevoel op de proef wordt gesteld. Jezus laat ons zien dat we niet voor de snelle oplossing of bevrediging van onze behoeften moeten kiezen en dat trouw zijn aan God en aan elkaar een lange weg is.
 


40 dagentijd 2022
 
6e zondag 40 dagentijd                                                                                                                                       
Lucas 22:1-23,56

De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van
grassen. Ook wordt er buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door een glas bij de schikking te plaatsen.
 
5e zondag 40 dagentijd
Lucas 20:9-19

In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie
zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar,
evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.
 
4e zondag 40 dagentijd             
Lucas 15:11-32

De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Tussen de grassenstructuur plaatsen we groene kale takken en de eerste bloesems.  Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.
 
3e zondag 40 dagentijd   
Lucas 13:1-9
In deze lezing gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag. Ook de vruchten van de  kerstroos (helleborus) zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen. 

 
 
2e zondag 40 dagentijd  
Lucas 9:28-36
In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting. Tussen de structuur, maakten we een wolk: het is er en we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt. De wolk wordt gevuld met gipskruid
 
1e zondag 40 dagentijd
Lucas 4:1-13

De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn drie vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar waar het echt om gaat. Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassen structuur plaatsten we korenaren, als verwijzing naar die zinsnede. In de pot zijn bloeiende primula’s geplaatst, op zo'n manier dat de bloemen net boven
het randje uitkomen. De primula heeft de Nederlandse naam ‘hemelsleutels’ en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat, betekenisgeving.

 


40 dagentijd 2021
Pasen
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol bloemen. In de vazen staan volop witte en gele voorjaarsbloemen. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

 
 
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen zijn zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad. Een kruis van stekelige takken is in het midden van de schikking geplaatst.
 
Witte Donderdag
Het delen van het brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De vazen zijn omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren accentueren nu de lijn van het open hart.
 
 
6e zondag 40 dagentijd
In de veertigdagentijd staat barmhartigheid centraal. De schikking bestaat uit boomstammetjes die gezamenlijk een open hart vormen.
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.
 
5e zondag 40 dagentijd
In de veertigdagentijd staat barmhartigheid centraal. De schikking bestaat uit boomstammetjes die gezamenlijk een open hart vormen.
Brood om te leven. Brood om te delen. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De ontsproten bonen vormen de verbinding in het open hart.
 
 
4e zondag 40 dagentijd
In de veertigdagentijd staat barmhartigheid centraal. De schikking bestaat uit boomstammetjes die gezamenlijk een open hart vormen.
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel wordt gedaan. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. In de vaasjes bedekt met touw zijn bloeiende bloesems te zien. De brem en de bloesem vallen naar elkaar toe, zodat er een soort ‘luchtig geweven kleed’ ontstaat.

 
 
3e zondag 40 dagentijd
In de veertigdagentijd staat barmhartigheid centraal. De schikking bestaat uit boomstammetjes die gezamenlijk een open hart vormen.
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. In de schikking zijn kleine vogelnestjes terug te vinden. In de vaasjes is een groot blad geplaatst die dienen als bescherming voor de kleine bloemetjes eronder.
 
2e zondag 40 dagentijd
In de veertigdagentijd staat barmhartigheid centraal. De schikking bestaat uit boomstammetjes die gezamenlijk een open hart vormen.
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen zijn gevuld met water waarin de bloemen van een hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding met hemel en aarde.
 
1e zondag 40 dagentijd
In de veertigdagentijd staat barmhartigheid centraal. De schikking bestaat uit boomstammetjes die gezamenlijk een open hart vormen.
Opzoeken wie ziek zijn. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er voor elkaar zijn. In schikking zijn vergeet-mij-nietjes te zien. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool van goede zorg.
 
terug