Stille week voor Pasen Stille week voor Pasen

De bloemen gingen vorige week zondag naar mw. Rie van den Berg en mw. Ink Middelkoop.

Afgelopen zondag ging Gertje logeren bij Elise, Sophie, Esther en Bram van Raamsdonk. Ds. Marianna kon helaas niet voorgaan, omdat ze in afwachting was van de uitslag van een Coronatest, maar we zijn blij dat de preekvoorziener op zo’n korte termijn een vervanger kon regelen én dat de testuitslag negatief was. 

Deze week is de zogenaamde Stille of Goede of Grote Week. Op diverse momenten komen we online samen. In de dienst op Witte Donderdag, 19.30 uur, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren in gedachtenis aan het laatste avondmaal van onze Heer met zijn leerlingen op die avond. In een dienst op Goede Vrijdag, 19.30 uur, gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Op Stille Zaterdag is er om 19.30 uur een online ontmoeting via Zoom, waarin we de wandeling met het kruis zien waarmee het licht bij gemeenteleden werd gebracht en we luisteren naar liederen en teksten.  

Komende zondag is het Pasen en vieren we de opstanding van de Heer. Het is moeilijk dat we voor de 2e keer online Pasen moeten vieren en de kerk niet kunnen vullen met gezamenlijke lofzang. Maar het wordt hoe dan ook Pasen: het leven wint het van de dood, Gods genade is sterker dan alle kwaad, het licht wint het van het duister. In die hoop en dat geloof leven we ook in deze tijd. Thuis kan er wel volop worden gezongen en daarom is er vanaf ongeveer 9.50 uur voorzang! 

De zondag na Pasen noemen we Beloken Pasen. Na alle lezingen uit het Marcusevangelie in de afgelopen tijd, lezen we deze zondag het slot van dat evangelie. 

Een liturgieboekje voor de diensten van Witte Donderdag t/m Pasen hebben gemeenteleden als het goed is deze week (voor Witte Donderdag) gedrukt in de bus ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u het liturgieboekje via de mail ontvangen. Mail dan naar ds. Marianna: mhvdgraaf@hetnet.nl. 

Open Kerk op 1ste Paasdag. Velen van u zijn al lang niet in het kerkgebouw geweest. De onderlinge ontmoetingen zijn al een jaar lang schaars. Daarom is de kerk op 1ste Paasdag open van 11.30 tot 14.30 uur en willen we u van harte uitnodigen om dan op enig moment even de open kerk binnen te lopen. Dat kan niet met grote groepen tegelijk, maar wel met een paar en om de beurt. Om naar Paasmuziek te luisteren, om een kaarsje aan te steken aan de nieuwe Paaskaars, om ds. Marianna en wie weet ook wel andere gemeenteleden te ontmoeten en elkaar een gezegend Paasfeest toe te kunnen wensen, om er gewoon even te zijn en/of om er een bloem op te halen. In de kerk zullen namelijk (gele en/of witte) bloemen zijn, waarvan we hopen dat veel gemeenteleden er ieder 1 komen ophalen. Die bloem kunt u dan vervolgens bij iemand langsbrengen die u op die manier gelijk een gezegend Paasfeest toe kunt wensen. Of u kunt de bloem op het graf van een geliefde gaan leggen als teken van de opstanding. Wat zou het mooi zijn als er op die manier allerlei spontane ontmoetingen zijn aan de deuren van huizen of al wandelend of fietsend om uw bloem weg te brengen, en dat zo overal in de kerk en in de straten Paasgroeten klinken!

Over de diensten. U kunt de diensten meevieren via kerkdienstgemist.nl. De uitzending wordt rond 9.45 uur gestart. Voorafgaande aan de dienst ziet u in beeld diverse mededelingen. Uw gaven voor de collectes kunt u overmaken op de bankrekeningen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen; de rekeningnummers kunt u vinden in de weekbrieven en in Hervormd Contact. Ook kunt u gebruik maken van de GIVT app en de QR-codes in de weekbrief. 

PaasChallenge. In de Stille Week kun je meedoen aan de Coronaproof PaasChallenge. Deze PaasChallenge is geschikt voor jong en oud en bestaat uit een combinatie van een QR-code speurtocht en een escaperoom. De PaasChallenge bestaat uit 9 locaties in Maasdam. Tijdsduur: Ongeveer anderhalf uur. Deelnemen kan als gezin of in tweetallen. Je kunt je opgeven bij één van de organisatoren: Eveline Buizer, Yvonne van Steensel en Fenny den Haan (06- 12056804). Je ontvangt dan een tijdstip waarop je met de Challenge kunt starten. Een voorkeurtijd aangeven is mogelijk. Doe jij, doet u ook mee?!

Spaardoosjes De spaardoosjes voor het diaconaal project ‘opvang weeshuis Yogyakarta’ kunt u nog inleveren bij Jeroen van der Vlis, Magnoliastraat 4, Puttershoek of bij Bas Knaape, Molenlaan 36, Maasdam. Ook kunt u het op gespaarde geld storten op rekening van de diaconie NL 57 RABO 0354 3098 62 onder vermelding ‘spaardoosje’.

Tenslotte. Op 1ste Paasdag hoop ik bij de Open Kerk vanaf 11.30 uur velen van u en jullie even te ontmoeten. Van 12 april t/m 2 mei ben ik vrij i.v.m. mijn verhuizing naar de pastorie. De kopij voor dit weekblad zal in die tijd worden verzorgd door Wilma Meuzelaar. Een hartelijke groet uit de tijdelijke pastorie in Puttershoek, ds. Marianna van de Graaf

terug