Zondag 21 mei 2023, 10:00 uur Predikant: Drs. Paul M. van Dam uit Houten Zondag 21 mei 2023, 10:00 uur Predikant: Drs. Paul M. van Dam uit Houten
De bloemen vanuit de dienst van afgelopen zondagen gingen naar dhr. en mw. Blanker en naar Sophia de Koning

Zondag 7 mei hopen we het heilig avondmaal met elkaar te vieren. Het thema bij de kindernevendienst is: ‘De bouw van de heilige kist’ a.h.v. Exodus 25: 10-22. Er is deze zondag ook tienernevendienst.

Zondag 14 mei gaat het bij de kinderen over ‘Het gouden beeld’ a.h.v. Exodus 32: 1-14.

Hemelvaartsdag. Let op: onze gezamenlijke Hemelvaartsdienst op donderdag 18 mei met hervormd en gereformeerd Puttershoek begint om 10.00 uur en is dit jaar in de hervormde kerk te Puttershoek. Als u vervoer nodig hebt, kunt u daarvoor het bekende nummer bellen (zie in Hervormd Contact).

Voedselbank. In de maand mei zamelen we rijst en couscous in voor de Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staat een mand waar u uw gaven in kunt doen.

Meeleven met elkaar. Dhr. Flip Blanker is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mevrouw Wil van Es-Kik is na een operatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Sophia de Koning is weer thuis na een behandeling i.v.m. onderzoek. Mw. Lenie de Winter heeft bij een ongelukkige val beide benen lelijk geblesseerd en kan de komende tijd niet uit de voeten. Mw. Vermaat wacht op de uitslag van een onderzoek. Dhr. Gerrit Verrijp is opgenomen in het Albert Schweitzerziekenhuis en is aan de beterende hand. We bidden voor hen en hun familie en ook voor anderen die te maken hebben met ziekte en zorg. 


Boekenbus. 'Stap in de wereld van boeken' staat zaterdag 6 mei 2023 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. Voor een kleine prijs vindt u naast romans en thrillers ook kinder- en jeugdboeken, poëzie en boeken over geschiedenis, oorlog, scheepvaart enz. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk.

Voorjaars-Rommelmarkt. Zaterdag 13 mei van 9-13 uur: voorjaars-rommelmarkt op het kerkplein en in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35-37, Maasdam. Van harte welkom! We hopen dat veel spullen een nieuwe eigenaar krijgen, er is genoeg! Kleding, cadeautjes, curiosa, elektra, planten, kleine meubelen, decoraties, huishoudelijke artikelen, boerenpannenkoeken, boeken. De boekenbus is ook aanwezig. Natuurlijk is er ook koffie, thee en fris, hartig of zoet gebak, broodjes en soep. Door uw aankopen helpt u mee spullen in de kringloop te houden. De opbrengst is voor onze kerk. Hebt u nog tijd over om te helpen bij dit dorpse evenement? Van harte welkom en fijn als u zich wilt aanmelden via elfjesnel@gmail.com
Rommelmarkt Commissie Maasdam.

Open Kerk. Vanaf dinsdag 9 mei is de kerk weer elke dinsdag open van 10.00-12.00 uur voor een kijkje, een praatje, een moment van stilte, een kopje koffie of thee… Ds. Marianna is in de kerk aanwezig.

Gemeenteavond. De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdag 9 mei a.s.in het Ontmoetingscentrum. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staan twee belangrijke onderwerpen: het voorgestelde besluit over het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en de financiële stand van zaken. De kerkenraad hoopt op 9 mei veel mensen te ontmoeten.

Zang-praiseavond. Zondag 7 mei om 19.00 uur is er weer een zang-praiseavond in onze kerk. Het thema is ‘De hemel juicht’. Let op: deze avond wordt niet uitgezonden.
In deze tijd na Pasen en op weg naar Pinksteren vieren we de overwinning op Golgotha, de hemel juicht! We zingen deze zondagavond mooie liederen zoals: omdat Hij leeft, de hemel juicht, de wind steekt op. We zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’, waarvan er voldoende aanwezig zijn. Liederen die niet in de bundel staan, zetten we op de beamer. De avond start om 19.00 uur en eindigt rond 20.30 uur. Er is een korte pauze waarin we koffie en thee drinken. Binnenkort zal het organisatieteam evalueren en vooruitblikken naar het nieuwe seizoen, graag ontvangen we uw feedback. Spreek ons aan op de avond zelf of mail naar: jacomariska@gmail.com of bel: 0644542819. Wilt u graag komen maar hebt u geen vervoer, dan halen we u op, mail of bel dan gerust even.
Namens alle drie de kerken van Puttershoek en Maasdam nodigen we u van harte uit. En om alvast in de agenda te noteren: de laatste avond van dit seizoen is op zondag 11 juni.
Elleke, René, Saskia, Hans, José, Mariska

Eindexamens. Voor alle jongeren die de komende weken eindexamen gaan doen bidden we om Gods zegen daarbij. Graag horen we het als jongeren uit de gemeente eindexamen doen! Je kunt dat doorgeven aan jeugdouderling Fenny en/of ds. Marianna.

Hervormd Contact. Kopij voor het volgende Hervormd Contact kunt u inleveren tot zaterdag 13 mei, 16.00 uur.

Tenslotte  een hartelijke groet,
Els Wensink, scriba
 
terug