Zondag 16 januari 2022, 10.00 uur: ds. M.H. van de Graaf, afscheid ambtsdragers Zondag 16 januari 2022, 10.00 uur: ds. M.H. van de Graaf, afscheid ambtsdragers
Afgelopen zondag waren de Schriftlezingen Jesaja 40:3-11 en Johannes 1: 19-23.

Zondag 16 januari nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers. Hun namen zullen in de weekbrief worden vermeld. Na de persconferentie van dinsdag 11 januari wordt duidelijk of de dienst online is (bij verlenging van de lockdown) of dat mensen in de kerk de dienst mee kunnen vieren. Voor de kinderem is het de 3e zondag over het ‘begin van de wereld’. Daarbij staan deze keer Kaïn en Abel centraal aan de hand van Genesis 4: 1-16. Als de dienst online is wordt dat bijbelverhaal via de livestream van de dienst verteld aan de kinderen.

Zondag 23 januari: Connected!  De dienst in Maasdam begint deze zondag om 11.00 uur! Het is een zogenaamde ‘Connecteddienst’, die we samen vieren met de hervormde gemeente Puttershoek en de gereformeerde kerk Puttershoek-Maasdam. Thema van de dienst is: Walk on water en band All4One zal de muzikale begeleiding verzorgen. Belangrijk is dat iedereen zijn mobiele telefoon meeneemt of thuis bij de hand heeft! We hopen dat ook veel jongeren de dienst mee zullen vieren. Voor de kinderen is er na de Bijbellezing kindernevendienst (als de dienst online is kunnen ze thuis ‘nevendienst’ houden).

Meeleven met elkaar. Dhr. A. in ’t Veld (woonachtig in Maasdam) hoopt vrijdag 14 januari uit het zorghotel thuis te komen. Dhr. Kees Roest wordt donderdag 13 januari geopereerd aan zijn oor. Als het goed gaat mag hij dezelfde dag weer naar huis. We bidden beiden een goed herstel toe.

Huwelijksjubileum: op 15 januari zijn dhr. en mw. Toon en Hetty Knoot 40 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe..

Aangepaste Open Kerk. Dinsdagochtend 11 januari is de kerk niet open. Dinsdagochtend 18 januari is de kerk open van 11.00 tot 12.00 uur. De weken daarna weer gewoon van 10.00 – 12.00 uur.

Zaterdag 15 januari: nationaal gebed voor vrede en verbinding. Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. In een programma van 20.00-21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn o.a. de Protestantse Kerk in Nederland en de Raad van Kerken in Nederland. Tijdens de momenten van gebed van het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Voorafgaand aan en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur geplaatst worden of op ‘social media’ met de hashtag #nationaalgebed.

Tenslotte een hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf

 
terug