Zondag 17 oktober 2021, 10.00 uur, ds. M.H. van de Graaf Zondag 17 oktober 2021, 10.00 uur, ds. M.H. van de Graaf
De zondagse bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. en mw. Soeters en dhr. en mw. Blanker.

Afgelopen zondag vierden we ’s middags een mooie Vriendendienst in Puttershoek met als thema ‘Samen Geloven’ en met heel veel kinderen die actief meededen in de dienst. De ontmoeting met een broodje na de dienst was heel gezellig.

Zondag 17 oktober staat Johannes 8: 21-36 op het rooster met bij de kindernevendienst ‘Vrij zijn’ als thema daarbij. Er is vandaag ook weer tienernevendienst.  

We leven mee met Marianne Hulsbos en haar in Canada woonachtige broer Sjoerd en diens gezin. En met mw. Gerda Jabaay-Groters. We bidden voor hen om kracht van de Heer.

Geboorte. Dhr. en mw. Donker hebben een aantal weken geleden een kleindochter gekregen, geboren bij hun dochter Evelien. Haar naam is Floor. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen en het gezin van Evelien Gods zegen toe.

Van enkele ambtsdragers loopt in januari de huidige periode af. Daarom zijn we ter aanvulling van de kerkenraad op zoek naar gemeenteleden die de mooie taak van het ambtsdragerschap de komende vier jaar op zich willen nemen. We zoeken 1 diaken en 1 of 2 wijkouderlingen. We zoeken ook nog steeds een ouderling-scriba. Weet u zich geroepen of kent u gemeenteleden die u geschikt acht voor één van de ambten, laat het de kerkenraad weten! We bevelen het vinden van nieuwe ambtsdragers ook aan in uw gebeden.

Schoenendoosactie. We hopen op zondag 14 november heel veel schoenendozen in de kerk verzameld te hebben. Iedereen kan meedoen. Leuk om met kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes of buurkinderen aan de slag te gaan! Tover een lege schoenendoos om tot een kostbaar geschenk voor kinderen in Afrika, Oost-Europa en in de vluchtelingenkampen van Griekenland. Zie voor meer informatie het vorige kerkblad.

Ophaalochtend Rommelmarkt. Voor de Winter-Rommelmarkt op 13 november a.s. te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 29 oktober, meldt u a.u.b. uw spullen aan tot een dag vóór de ophaaldag. Aanmelden via tel. 676 1430. Dat wat heel, compleet en schoon is zoals klein-meubelen, huishoudelijke spullen, elektra, speelgoed, kleding etc. kunnen we gebruiken. Erg fijn als u het in een stevige doos kunt verpakken. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Informatie ook via of https://www.facebook.com/marktmaasdam of https://maasdam.protestantsekerk.net

Tenslotte een couplet van het prachtige lied 286, dat we afgelopen zondagochtend zongen in de kerk:
Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
 
een hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf

 
terug