Zondag 11 februari, 10.00 uur, ds. M.H. van de Graaf Zondag 11 februari, 10.00 uur, ds. M.H. van de Graaf
Zondag 11 februari is er tienernevendienst. In de kindernevendienst gaat het over Ruth en Boaz n.a.v. Ruth 3 en 4.

De bloemen vanuit de dienst van afgelopen zondag gingen naar dhr. en mw. Goud en naar mw. Thea Peet.

Voedselbank. In februari zamelen we vis in blik in voor de voedselbank. Bij de ingang van de kerk staan de manden voor uw bijdragen

Meeleven met elkaar. Dhr. Gerrit Verrijp is opgenomen in het ziekenhuis; zijn situatie is zorgelijk. Mw. Rina de Penning-Kruithof heeft bij een val scheurtjes in haar bekken opgelopen; ze verbleef afgelopen week in het zorghotel en is maandag weer thuisgekomen. Dhr. Dim Mooijaart heeft na een val een paar dagen in het ziekenhuis gelegen; hij is weer thuis en het gaat weer redelijk. Mw. Thea Peet-’t Hart is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij wensen hen en iedereen die met ziekte en zorgen te maken heeft de kracht van de Heer toe.

Kopij Hervormd Contact. Kopij voor de volgende uitgave van Hervormd Contact kan worden ingeleverd tot zaterdag 11 februari 16.00 uur.

Tenslotte een hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf

 
terug