Rommelmarkt Rommelmarkt
‘GEROMMEL IN MAASDAM’ 1974-2024
Vrijdag 15 december werd onze Kerst-Rommelmarkt georganiseerd in het Ontmoetingscentrum. Hartelijk dank aan degenen die hebben geholpen de drie dagen rond de Kerst-Rommelmarkt te laten slagen. Dank ook voor al het gekregen ‘groen’!
Woensdag 13 december zijn alle schikmaterialen opgehaald, schoongemaakt en gereed gelegd. Donderdag 14 december zijn kerststukken gemaakt en op vrijdag 15 december zetten we de piek op de kerstboom!
De kerstspullen werden in de ochtend opgehaald met een beschikbaar gestelde bus! Binnen ‘t half uur alles naar het Ontmoetingscentrum om uit te laden. Alles werd op de tafels uitgestald. Rond 12 uur geluncht, met een heerlijke pompoensoep die de voorzienigheid zomaar op tafel had. Vroeger dan gepland, dat liep allemaal gesmeerd. Tegen 14 uur opende Mirjam Lanting namens het CvK onze Kerst-Rommelmarkt. De eerste anderhalf uur was het fijn druk en daarna zakte het iets af in drukte. We hoorden veel complimenten over de kerststukken en de gezellige aankleding. Alles wat over was konden we weer inpakken om 17 uur, en werd het restant ingeladen in de bus. In een half uur was dat alles uit het OC in de bus, en dronken we eerst wat voor de laatste etappe van uitladen aan de Zuiddijk en het OC schoonmaken kon gebeuren. De opbrengst werd bekend gemaakt na het tellen, bruto € 2100,- DANK!! Hard gewerkt met elkaar, dankbaarheid overheerst.

Kerst-IJstaartenactie                   

Er zijn 32 ijstaarten besteld. Dank voor uw bestelling.

We vieren in 2024 “50 jaar gerommel in Maasdam”! Noteer de datum vast in je agenda, we zullen veel mensen nodig hebben om alles rond te krijgen. Fijn als u/jij er vast op wil rekenen hierbij hulp te geven. Wie wil meedenken hoe we dat allemaal gaan doen? We zoeken vier mensen om samen hieraan te kunnen gaan werken vanaf januari.                                     
Aanmelden graag bij een van de commissieleden of via elfjesnel@gmail.com
Heb je ideeën? Daar worden wij blij van! Heb je geen ideeën maar wil je meehelpen? Met elkaar doen we meer!

Voor de agenda:
23 februari ophaalochtend, heb je spullen die schoon en heel zijn?

Aanmelden tot één dag voor de ophaalochtend bij dhr. v d Linden 078- 676 7188 of bij dhr. Goud 078-676 1430.
29 maart ophaalochtend.                                                                                                                                              
26 april ophaalochtend.
25 mei Voorjaars-Rommelmarkt van 9-13 uur.                                                                                                                  

Dank voor alle hulp, spullen en meedenken in het afgelopen jaar!
Joke, Willeke en Elly                                                                                                             

Rommelmarktcommissie
 
terug