Geloven in de Delta

Geloven in de Delta
Op 1 mei 2018 is de classicale vergadering van Barendrecht ontbonden en maakt de Hoeksche Waard deel uit van de nieuwe classis Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden (classis Delta). Door wijzigingen in de Classis Indeling bestaat de PKN nog maar uit 11 classes. Naar aanleiding van bovenstaande wijziging is er een “Ring Hoeksche Waard”
Voor meer informatie : https://www.gelovenindedelta.nl/ en https://www.protestantsekerk.nl/
 
terug